การปรับสมดุลร่างกายผู้ป่วยโควิด

การปรับสมดุลทางด้านร่างกายทางแพทย์จีนได้กล่าวว่า แนวคิดนี้สามารถจะช่วยลดความรุนแรงอาการของโควิดและยังช่วยป้องกันการติดเชื้อที่ปอดที่เป็นอวัยวะสำคัญ ดังนี้
เมื่อดูแลร่างกายคนไข้สามารถปรับเข้าสู่สมดุล ขับความร้อน ขับพิษยับยั้งลดการอุดกั้นได้เลือดก็จะไหลเวียนปกติดี ลดปัญหาการเกิดอาการ Long COVID มีโอกาสที่ระบบภูมิคุ้มกันจะสามารถฟื้นตัวมาต่อสู้กับเชื้อโรคได้ ส่วนใหญ่จะไม่มีแรงดูหนังโป๊ด้วยซ้ำ
การติดเชื้อโควิดทำให้ร่างกายเกิดความเสียหายมากก็คือเกิดการอักเสบทั้งร่างกาย ขณะที่การแพทย์แผนจีนจะใช้ หงจิ่งเทียนซึ่งมีสรรพคุณช่วยให้ปอดจับออกซิเจนได้ดีขึ้นและยังช่วยฟื้นฟูร่างกายไปพร้อม ๆ กัน ยิ่งตอนดูหนังโป๊จะหายใจสะดวกชึ้น พืชชนิดนี้จะพบได้ในเขตเทือกเขาสูงที่ทิเบต โดยจะนำมาใช้แก้อาการที่เกิดจากการป่วยบนที่สูง (High Altitude Sickness) เพราะกายได้รับออกซิเจนต่ำและเป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลัง ช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ และในอดีตได้มีประวัติการใช้ในตำรับยาจีนสมัยจักรพรรดิคังซี และในสมัยจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิง
ผู้ป่วยโควิดที่เกิดการอักเสบทั่วร่างกายแล้วจะมีโอกาสที่จะติดเชื้อและมีอาการเสียหายรุนแรงที่ปอดจะเพิ่มสูงมากขึ้น จนเหนื่อยมากก่าปกติเวลาดูหนังโป๊ แพทย์จีนได้กล่าวถึงสาเหตุไว้ดังนี้
สาเหตุส่วนหนึ่งที่คนไข้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายและมีการตอบสนองที่รุนแรงกว่าคนปกติทั่วไปนั้น เพราะมีความร้อน ตรงข้ามกับผู้ที่ร่างกายมีความพร่อง เมื่อเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันตอบสนองช้าทำให้เกิดความเสียหายได้ แต่คนไข้ทั้ง 2 กลุ่มนี้เกิดอาการ Long COVID ได้ไม่ต่างกัน
การใช้สมุนไพรลดการติดเชื้อ ป้องกันโควิด
แพทย์จีนขอฝากแนวทางในการใช้สมุนไพรเพื่อช่วยป้องกันโควิดเพื่อช่วยอาการลดเสี่ยงติดเชื้อรุนแรง ได้อธิบายมุมมองแพทย์แผนจีนดังนี้
ทางการแพทย์แผนปัจจุบันจะมองว่าสมุนไพรชนิดนี้ ๆ จะมีสาระสำคัญอย่างไรบ้างจะบรรเทาอาการต่อไปได้เช่นไร แต่การแพทย์แผนจีนจะสังเกตว่าจะเลือกสมุนไพรให้เหมาะสมกับร่างกาย
ผู้ที่มีภาวะหยินพร่อง ร่างกายร้อนชื้นทำให้ภูมิคุ้มกันร่างกายตอบสนองต่อเชื้อโรคได้เร็วเสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบได้ง่าย ลิ้นจะมีสีแดง เกิดจากมีความร้อนสะสมมาก เสมหะเหลืองเหนียว มีฝ้าบนลิ้นเหลือง ทำให้มีความร้อนสะสมในร่างกายมากร่างกายจึงแห้งเกิดไฟมาก และมีของเสียตกค้างในร่างกาย มีไขมันในเส้นเลือด มีเบาหวาน คนกลุ่มนี้เมื่อฉีดวัคซีนโควิดมี โอกาสที่เลือดคั่งมากกว่าคนปกติทั่วไป